Rynek obligacji korporacyjnych - Obligacje Aforti Holding

Opodatkowanie obligacji korporacyjnych

Obligacje korporacyjne należą do jednych z najchętniej wybieranych instrumentów finansowych. Główną zaletą papierów dłużnych jest możliwość osiągnięcia wysokiej stopy zwrotu, bez ponoszenia wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Lokując swoje oszczędności w obligacje, nie należy jednak zapominać o kwestiach podatkowych, które podobnie jak w przypadku innym form oszczędzania, wpływają na ostateczny rachunek naszych zysków.  Opodatkowanie obligacji pierwotnych W […]

Czytaj całość

Portfel obligacji korporacyjnych – jak go zdywersyfikować?

Jednym z najważniejszych pojęć związanych z inwestycją naszych środków finansowych jest dywersyfikacja. Rozumiemy ją jako strategię budowy portfela inwestycyjnego, w którym dzięki umieszczeniu zróżnicowanych papierów wartościowych, minimalizujemy ryzyko poniesienia ewentualnych strat. W przypadku inwestycji o wielkim wolumenie, dywersyfikacji należy poddać również portfel obligacji, co z jednej strony może ograniczy nasz zysk, a z drugiej pozwoli […]

Czytaj całość

Historia obligacji korporacyjnych

Szukając korzeni współczesnych obligacji korporacyjnych, musimy cofnąć się aż do średniowiecza. Obligacje korporacyjne wywodzą się bowiem z obligacji skarbowych, czyli papierów dłużnych emitowanych przez państwa w celu pozyskania nieustannie brakujących funduszy.

Czytaj całość
Następna strona »