Poradnik dla inwestora - Obligacje Aforti Holding

Analiza fundamentalna emitentów obligacji

Jednym z narzędzi wykorzystywanych do oceny sytuacji finansowej spółki jest analiza fundamentalna. Przeprowadza się ją w celu określenia realnej wyceny spółki, która następnie porównywana jest z wyceną rynkową. Na tej podstawie inwestor może określić, czy walory badanego przedsiębiorstwa są niedoszacowane czy są też przeszacowane. Mimo że najczęściej stosowana jest ona na rynku akcji, okazuje się […]

Czytaj całość

Strategie inwestowania w obligacje

Zarządzanie portfelem obligacji korporacyjnych należy do jednych z najbardziej wymagających zadań, stąd swoje działania warto oprzeć o sprawdzone strategie inwestycyjne. Najważniejszym czynnikiem determinującym wybór odpowiednich wzorców postępowania jest ryzyko, jakie przyszli obligatariusze są w stanie zaakceptować w stosunku do swoich oszczędności. Dlatego też strategie inwestycyjne można podzielić na te bardziej, mniej lub średnio ryzykowne, co […]

Czytaj całość

Czym są obligacje zamienne?

Obligacje zamienne są hybrydowym rozwiązaniem finansowym, które łączy w sobie cechy instrumentów dłużnych oraz prawa opcji. Innymi słowy, po ustalonym w warunkach emisji okresie, inwestor dostaje możliwość wymiany obligacji na akcje emitenta. Mimo że jest to jedno z najbardziej skomplikowanych narzędzi, jakie znajdziemy na rynku dłużnym, często bywa dobrym uzupełnieniem portfela inwestycyjnego.

Czytaj całość

Wskaźniki finansowe, czyli jak czytać raport emitenta

Dokonując przeglądu sprawozdania finansowego emitenta, należy zwrócić uwagę na kilka najważniejszych informacji, które pomogą wyciągnąć odpowiednie wnioski. W tym celu wyjątkowo przydatna będzie znajomość najważniejszych wskaźników finansowych, które posłużą do określenia ryzyka związanego z danym emitentem.

Czytaj całość

Agencje ratingowe oraz proces nadawania oceny wiarygodności kredytowej

W kontekście dyskusji na temat agencji ratingowych najczęściej wymienia się same państwa, które na skutek obniżenia bądź podwyższenia swojej wiarygodności kredytowej, zostają zmuszone do zwiększania środków na obsługę własnego zadłużenia. Zapomina się jednak, że ocena ratingowa przyznawana jest również samym przedsiębiorstwom i bywa szczególnie pomocna dla inwestorów, którzy bez poświęcania czasu na analizy mogą podejmować […]

Czytaj całość
Następna strona »